ALTA NO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS

Nota: Os campos con son obrigatorios.
DATOS PERSOAIS
Nome: 
Apelidos: 
Enderezo: 
Concello: 
C.P.: 
Data Nacemento: 
Sexo    Muller     Home   
DNI/NIE: 
Telefono 1: 
Telefono 2
E-mail

SELECCIONE O CENTRO ONDE REALIZAR A ACTIVIDADE
 


Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais