PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS

CONVOCATORIA: 2021 / 22


DESTINATARIOS:
Persoas empadroadas no Concello de Ourense que teñan 18 anos ou máis.

INSCRICIÓNS:
As inscricións serán a través desta páxina web. No PDF de confirmación aparecerá o número de rexistro, a data e a hora.

No caso de que algunha persoa precise axuda coa súa inscrición pode dirixirse ao Centro Cívico Colón (rúa Colón nº 18 2º) en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Para información e axuda coas inscricións chamar aos teléfonos: 988 393 107 e 988 388 171

PRAZO DE INSCRICIÓN:
Do 19 de outubro ás 9:00 horas ata o 25 de outubro ás 24:00 horas.

NORMAS DE INSCRICIÓN:
 • É imprescindible estar empadroado no Concello de Ourense e ter 18 ou mais anos de idade excepto nos cursos que, de maneira explícita, requiran outras idades.
 • Pódense escoller un máximo de tres actividades por persoa e por orde de preferencia en cada centro.
 • No caso de facer máis dunha solicitude no mesmo centro só será válida a primeira.
 • En caso de facer solicitude para máis dun centro na mesma actividade a solicitude co número de inscrición mais elevado será anulada.
 • Unha vez rematado o prazo non se poderán cambiar os cursos elixidos.
 • O criterio de selección será: primeiro orde de entrada, segundo orde de preferencia de actividade.
 • As actividades que non alcancen un número mínimo de inscricións poderán ser suspendidas.
 • No caso de non conquerir praza quedará nunha lista de espera e poderá ser chamado para incorporarse á actividade mais adiante.
 • Ás persoas en lista de espera dos cursos con mais demanda daráselles a opción de cubrir as prazas libres, si houbera, en centros próximos.
 • Para participar nas actividades neste curso é imprescindible cubrir unha declaración responsable na que se aceptan as normas, restricións e condicións que durante este curso rexen debido á pandemia de Covid 19.
 • Para participar nas actividades que impliquen exercicio físico ademais será imprescindible cubrir unha declaración que acredite que a persoa pode realizar dita actividade. Unha vez concedidas as prazas nas actividades, as persoas admitidas nos cursos de exercicio físico poden retirar en calquera dos centros cívicos o modelo de declaración e presentalo debidamente cuberto antes do comenzo das actividades. De non presentar dita declaración perderase o dereito á praza na actividade.
 • Ao principio de cada curso se informará do número de faltas de asistencia permitidas en función da lista de espera.
 • A falta de asistencia continuada conlevará a baixa da actividade.


Medidas xerais para a realización de actividades nos centros:
 • Reducción de prazas en función das recomendacións das autoridades sanitarias e o espazo dispoñible no centro. Neste momento na cidade de Ourense os grupos serán de seis persoas máis o monitor ou monitora.
 • Respectar as indicacións de horario co obxecto de controlar os fluxos de circulación do centro e abandoar a instalación en canto acabe a actividade.
 • Obligatoriedade de emprego de mascarilla, correctamente colocada, en todo momento dentro do centro cívico, incluso durante a actividade para os maiores de 6 anos e recomendación de uso para os menores.
 • Manter a distancia de seguridade e respectar o aforo.
CENTROS CÍVICOS


COLÓN: Rúa Colón nº 18. Teléfono: 988 393 107
Curso Días Horario
Uso do teléfono móbil e tablets (Android) (20H) Do 02/11 ao 09/12 martes e xoves de 16:30 a 18:30 horas
Photoshop (20H) do 14/01 ao 18/03 venres de 16:00 a 18:00 horas
Fotografía (20H) do 25/03 ao 10/06 venres de 16:00 a 18:00 horas
Ioga (36H) martes e xoves de 18:00 a 19:00 horas
Ioga (36H) martes e xoves de 19:00 a 20:00 horas
Ximnasia Abdominal Hipopresiva (15H) venres de 19:15 a 20:15 horas
Total Fitness (36H) luns e mércores de 18:30 a 19:30 horas
Bailes Latinos (12H) sábados de 18:30 a 19:30 horas


A CUÑA: Rúa Dr. Peña Rey nº 18. Teléfono: 988 619 058
Curso Días Horario
Navegación por Internet, firma dixital, trámites e compras online (20H) Do 11/01 ao 10/02 martes e xoves de 9:30 a 11:30 horas
Ioga (36H) luns e mércores de 17:30 a 18:30 horas
Wellness-Ximnasia de Mantemento (36H) martes e xoves de 17:30 a 18:30 horas


A PONTE: Rúa Eulogio Gómez Franqueira 43. Teléfono: 988 511 911
Curso Días Horario
Iniciación informática (20H) Do 02/11 ao 07/12 (martes e xoves) de 9:00 a 11:00 horas
Avanzado smartphone (20H) Do 10/01 ao 9/02 (luns-mércores) de 9:00 a 11:00 horas
Iniciación á tramitación electrónica (20H) Do 22/02 ao 24/03 (luns-mércores) de 16:00 a 18:00 horas
Ioguilates (36H) martes e xoves de 18:00 a 19:00 horas
Ioguilates (36H) martes e xoves de 19:00 a 20:00 horas
Ximnasia Abdominal Hipopresiva (15H) venres de 17:30 a 18:30 horas
Wellness-Ximnasia de Mantemento (36H) luns e mércores de 18:15 a 19:15 horas
Caribeños-Kizomba Nivel Intermedio (15H) sábados de 17:30 a 18:30 horas
Obradoiro Ansiedade e Estrés (25H) venres de 17:00 a 18:30 horas


AS TERMAS: Praza 200. Teléfono: 988 686 764
Curso Días Horario
Iniciación á tramitación electrónica (20H) Do 10/01 ao 09/02 luns e mércores de 16:30 a 18:30 horas
Iniciación Smartphone (20H) Do 22/02 ao 24/03 luns e mércores de 10:00 a 12:00 horas
Ioga (36H) martes e xoves de 18:30 a 19:30 horas
Wellness-Ximnasia de Mantemento (36H) luns e mércores de 18:30 a 19:30 horas
Caribeños- Kizomba Nivel Iniciación (15H) venres de 19:00 a 20:00 horas
Arte Terapia (26H) xoves de 18:00 a 19:30 horas


SEIXALBO: Rúa Estreita 1. Teléfono: 988 242 914
Actividades Días Horario
Ioga (36H) luns e mécores de 18:30 a 19:30 horas
Mantemento (36H) martes e xoves de 18:30 a 19:30 horasNota:
A admisión de prazas comunicarase telefónicamente.
Os horarios son orientativos e poden sufrir modificacións.
Por mor da emerxencia sanitaria a duración, os horarios e o número de persoas admitidas pode variar sempre atendendo ás recomendacións e restricións das autoridades sanitarias.
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais