PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS

CONVOCATORIA: 2019 / 20


DESTINATARIOS:
Persoas empadroadas no Concello de Ourense que teñan 18 anos ou máis.

INSCRICIÓNS:
As inscricións serán a través de esta páxina web. No PDF de confirmación aparecerá o número de rexistro, a data e a hora.

No caso de que algunha persoa precise axuda coa súa inscrición pode dirixirse ao Centro Cívico Colón (rúa Colón nº 18 2º) ou ás oficinas de Atención Cidadá (Praza Maior nº 1 baixo) en horario de 9:00 a 13:00 horas.

PRAZO DE INSCRICIÓN:
Do 25 de setembro de 2019 ás 9:00 horas ata o 2 de outubro de 2019 ás 24:00 horas.

NORMAS DE INSCRICIÓN:
 • É imprescindible estar empadroado no Concello de Ourense e ter 18 ou mais anos de idade excepto nos cursos que, de maneira explícita, requiran outras idades.
 • Pódense escoller un máximo de tres actividades por persoa e por orde de preferencia en cada centro.
 • No caso de facer máis dunha solicitude no mesmo centro só será válida a primeira.
 • Non está permitido inscribirse na mesma actividade en máis dun Centro Cívico.
 • En caso de facer solicitude para máis dun centro na mesma actividade a solicitude co número de inscrición mais elevado será anulada.
 • Unha vez rematado o prazo non se poderán cambiar os cursos elixidos.
 • O criterio de selección será: primeiro orde de entrada, segundo orde de preferencia de actividade.
 • As actividades que non alcancen un número mínimo de inscricións poderán ser suspendidas.
 • No caso de non conquerir praza quedará nunha lista de espera e poderá ser chamado para incorporarse á actividade mais adiante.
 • Ás persoas en lista de espera dos cursos con mais demanda daráselles a opción de cubrir as prazas libres, si houbera, en centros próximos.
 • Para participar nas actividades que impliquen exercicio físico será imprescindible cubrir unha declaración que acredite que a persoa pode realizar dita actividade. Unha vez concedidas as prazas nas actividades, as persoas admitidas nos cursos de exercicio físico poden retirar en calquera dos centros cívicos o modelo de declaración e presentalo debidamente cuberto antes do comenzo das actividades. De non presentar dita declaración perderase o dereito á praza na actividade.
 • Ao principio de cada curso se informará do número de faltas de asistencia permitidas en función da lista de espera.
 • O non cumprimento reiterado dos horarios de entrada e saída fixados a principio de curso en cada grupo pode supoñer a perda da praza.
 • A falta de asistencia continuada conlevará a baixa da actividade.


NOTA:
Todos os cursos para persoas adultas do Programa de Centros Cívicos iniciarán na semana do 18 de novembro, excepto os cursos de informática que teñen marcadas outras datas.CENTROS CÍVICOS


COLÓN: Rúa Colón nº 18. Teléfono: 988 393 107
Curso Días Horario
Alfabetización informática e redes sociais (24H) Do 5/11 ao 12/12 martes-xoves de 9:00 a 11:00 horas
Navegación por Internet, firma dixital, trámites e compras online (22H) Do 4/02 ao 12/03 martes-xoves de 16:00 a 18:00 horas
Ioga (35H) Martes e xoves de 18:00 a 19:00 horas e de 19:00 a 20:00
Ximnasia Abdominal Hipopresiva (15H) venres de 19:00 a 20:00 horas
Wellness-Ximnasia de Mantemento (35H) Lunes e mercores de 19:00 a 20:00 horas
Bachata (15H) venres de 20:00 a 21:00 horas


A CUÑA: Rúa Dr. Peña Rey nº 18. Teléfono: 988 619 058
Curso Días Horario
Uso do teléfono móbil e tablets (Android) (18H) Do 5/11 ao 3/12 martes-xoves de 16:00 a 18:00 horas
Ioga (35H) martes e xoves de 17:30 a 18:30 horas
Wellness-Ximnasia de Mantemento (35H) luns e mércores de 18:00 a 19:00 horas
Caribeños- Kizomba 1 (16H) sábados de 18:00 a 19:00 horas


A PONTE: Rúa Eulogio Gómez Franqueira 43. Teléfono: 988 511 911
Curso Días Horario
Iniciación smartphone (20H) Do 4/11 ao 9/12 (luns-mércores) de 9:00 a 11:00 horas
Avanzado smartphone (22H) Do 20/11 ao 9/12 e do 13 ao 27/01 (luns-mércores) de 16:00 a 18:00 horas
Páxinas Web con Wordpress (26H) Do 19/11 ao 10/12 e do 14 ao 30/01 (martes-xoves) de 9:00 a 11:00 horas
Photoshop (24H) Do 3/02 ao 16/03 (luns-mércores) de 16:00 a 18:00 horas
Ioga (35H) Martes e xoves de 18:00 a 19:00 horas e de 19:00 a 20:00
Ximnasia Abdominal Hipopresiva (15H) luns de 18:00 a 19:00 horas
Ximnasia Multidisciplinar (35H) luns e mércores de 19:00 a 20:00 horas
Kizomba-caribeños 2 (16H) sábados de 19:30 a 20:30 horas
Scrapbooking: a arte de inmortalizar os recordos (23H) xoves de 19:00 a 20:30 horas


AS TERMAS: Praza 200. Teléfono: 988 686 764
Curso Días Horario
Internet avanzado e protección antivirus (26H) Do 19/11 ao 10/12 e do 14 ao 30/01 (martes e xoves) de 16:30 a 18:30 horas
Ioga (35H) luns e mércores de 18:45 a 19:45 horas
Ximnasia Multidisciplinar (35H) martes e xoves de 18:45 a 19:45 horas
Caribeños- Kizomba 1 (16H) venres de 19:20 a 20:00 horas
Manualidades e restauracións básicas (24H) Xoves de 18:15 a 19:45 horas


SEIXALBO: Rúa Estreita 1. Teléfono: 988 242 914
Actividades Días Horario
Ioga (35H) martes e xoves de 18:45 a 19:45 horas
Salsa (15H) venres de 18:30 a 19:30 horasNota: Os horarios son orientativos e poden sufrir modificacións.
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais