PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO

CONVOCATORIA 2019/20


DESTINATARIOS:
Persoas de 60 anos ou máis, empadroadas no Concello de Ourense.

INSCRICIONS:
A inscrición será ONLINE a través de esta web, cubrindo un formulario que se colgará na web o día 25 de setembro de 2019 ás 9:00 hrs, e recibindo un PDF de confirmación, con n.º de rexistro, data e hora da mesma.
As persoas que teñan algunha dificultade para inscribirse a través de internet, poderán dirixirse ao centro cívico Colón, ( rúa Colón n.º 18, 2º) ou ás oficinas de Atención ao Cidadán ( sitas na Praza Maior, n.º 1, baixo) para que lles fagan a súa inscrición, en horario de 9h a 13h.

PRAZO DE INSCRICIÓN:
Do 25 de setembro ás 9:00 hrs, ata o 2 de outubro ás 24h.

NORMAS DE INSCRICIÓN:
- Só se poderá facer unha solicitude. No caso de que unha misma persoa presente unha segunda solicitude, esta quedará eliminada tendo validez soamente a primeira.
- Poderán solicitar un máximo de tres actividades, por orden de preferencia. Unha vez rematado o prazo de inscrición, non se poderán cambiar os cursos elexidos.
- Os horarios dos cursos non se poden escoller. Naquelas actividades ou cursos donde ai máis dun grupo, o primeiro día de clase, e xunto co monitor da actividade, se establecerán os grupos. Terán prioridade para escoller grupo as persoas que estén presentes.
- Dada a gran demanda rexistrada en anos anteriores, o criterio de selección será o seguinte:
1º- Orde de entrada, (as prazas asignaránse por rigurosa orde de inscrición)
2º- Orde de preferencia do curso ou actividade
desta forma se intentará que todos os solicitantes entren nalgún dos cursos e preferiblemente no que elixiron no primeiro lugar.
- No caso de non conquerir praza nalgunha das actividades solicitadas, quedaráse nunha lista de espera e poderá ser chamado para incorporarse á actividade máis adiante.
- As actividades que non rexistren o número mínimo de inscricións, poderán ser suspendidas.
- No caso dos cursos que requiran material específico, este correrá por conta do alumno.
- Para participar nas actividades que impliquen exercicio físico será imprescindible cubrir unha declaración de que poden desenvolver dita actividade. Unha vez que se den a coñecer as admisiones nas actividades, as persoas admitidas nalgunha actividade física poden retirar en calquera dos centros cívicos o modelo de declaración e presentalo debidamente cuberto antes do comenzo das actividades. De non presentar dita declaración, se perderá o dereito á praza na actividade.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:
- Rematado o prazo de inscrición e unha vez resolta a adxudicación de prazas nas actividades se publicarán nesta páxina web.

MAIS INFORMACIÓN:
Para máis información, así como calquera dúbida ou dificultade á hora de inscribirse a través de internet, poderán acudir a:

Centro cívico Colón
Rúa Colón, nº 18, 2º
Teléfono: 988 39 31 07

Atención ao Cidadán
Praza Maior, nº 1, baixo
Teléfono: 988 39 29 09


ACTIVIDADES


Nome Curso Lugar de impartición Horario
CACHIBOL Pabellón Remedios Martes e xoves de 11hrs. a 12hrs.
NATACIÓN-INICIACIÓN Pabellón Remedios Martes e xoves de 9hrs. a 10hrs.
AQUAGYM Pabellón Remedios Martes e xoves de 10hrs. a 11hrs.
ACTIVIDAD FÍSICA Y MEMORIA GIMNASIO 2000
Rúa Ervedelo, nº 11, 2º entresuelo
Luns e mércores de 11hrs. a 12hrs.
ANIMACION CREATIVA A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA MAYORES CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Jueves de 10hrs. a 11:30hrs.
ESTIMULACION DE LA MEMORIA EN CENTRO CIVICO COLON CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: Luns de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
GRUPO II: Luns de 11:30 Hrs. a 13:00 Hrs.
GRUPO III: Martes de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
GRUPO IV: Martes de 11:30 Hrs. a 13: Hrs.
TALLER DE MEMORIA EN CENTRO CIVICO A PONTE CENTRO CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Mércores de 10:00 hrs. a 11:30 hrs.
USO DEL TELEFONO MOVIL Y TABLETS. CABO FORMACION
Avda. de Zamora, nº 63, bajo
GRUPO I: de luns e mércores de 16:30 Hrs. a 18:30 hrs.
GRUPO II: Luns, mercores e venres de 9:30 Hrs. a 11:30 Hrs.
INICIACION A LA INFORMATICA, USO DEL TELEFONO MOVIL Y SU CONEXION AL ORDENADOR. CABO FORMACION
Avda. de Zamora, nº 63, bajo
GRUPO I: de luns, martes e xoves de 16:30 Hrs. a 18:30 hrs.
GRUPO II: Luns, martes e xoves de 09:30 Hrs. a 11:30 Hrs.
CURSO DE MANEJO Y USO DE DISPOSITIVOS MOVILES CEFIASA
Pena Trevinca, nº 24
GRUPO I: Martes e xoves de 10:00 a 12:00 hrs.
GRUPO II: Martes e xoves de 17:00 a 19:00 Hrs.
CURSO AVANZADO DE INFORMATICA CEFIASA
Pena Trevinca, nº 24
GRUPO I: Luns e mércores de 17:00 a 19:00 hrs. e venres de 16:00 a 18:00 hrs.
GRUPO II: Luns, mércores e venres de 10:00 a 12:00 Hrs.
MANUALIDADES CREATIVAS CENTRO CIVICO A CUÑA
Dr. Peña Rey, nº 18
GRUPO I: Luns de 17:00 a 19:00 hrs.
GRUPO II: venres de 17:00 a 19:00 Hrs.
ESTIMULACION COGNITIVA CENTRO CIVICO A CUÑA
Dr. Peña Rey, nº 18
Martes de 10:00 a 11:30 hrs.
RISOTERAPIA XIRXILAR
Praza Mestre Luis Fernández, nº 1, bajo
GRUPO I: venres de 10:30 a 12:00 hrs.
TAI- CHI GIMNASIO ARTAI
Dr. Fleming, nº 39, bajo
GRUPO I: Luns e mércores de 11:00 a 12:00 hrs.
GRUPO II: Martes e xoves de 11:00 a 12:00 Hrs.
TEATRO CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Martes e xoves de 16Hrs. a 18Hrs.
YOGA EN CENTRO CIVICO COLON CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Martes e xoves de 17:00 a 18:00 Hrs
YOGA EN CENTRO CIVICO A PONTE CENTRO CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Martes e xoves de 11:00 a 12:00 Hrs
PILATES GIMNASIO MARBEL GIMNASIO MARBEL
Cardenal Quevedo, nº 2, ( Parque de San Lázaro)
GRUPO I: Luns e mércores de 11H a 12H
GRUPO II: Luns e mércores de 12:00H a 13:00H
GRUPO III: Martes e xoves de 10:00H a 11:00H
GRUPO IV: Martes e xoves as 12:00 a 13:00
PILATES EN CENTRO DEPORTIVO MOOVETT CENTRO DEPORTIVO MOOVETT
Rúa Avilés de Taramancos, nº 2
Lunes e xoves de 11:00 a 11:50 Hrs.
COACHING PARA MAYORES. ENTRENAMIENTO PARA LA MENTE EN EFICACIA PERSONAL Y SOCIAL CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Mércores de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
CANTO CORAL PARA PERSONAS MAIORES CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Venres de 10Hrs. a 12Hrs.
GIMNASIA CENTRO CIVICO COLON CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: lunes e mercores de 16:00 Hrs a 17:00 Hrs
GRUPO II: Luns e mercores de 17:00H a 18:00H
RELAJACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESTRES CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
venres de 10:00 a 11:30 Hrs.
GIMNASIA EN CENTRO CIVICO A PONTE CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
GRUPO I: Luns e mércores de 16H a 17H
GRUPO II: Luns e mércores de 17H a 18H
BAILE DE VERBENA SABROSURA DANCE COMPANY, S.L.
Rúa Benito Vicetto, nº 12 bajo
Martes de 18:00 a 19:00 Hrs.
Venres de 17:00 a 18:00 Hrs.
ANIMACION CREATIVA A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA MAYORES CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Mercores de 10:00 a 11:30 Hrs.
INICIACION A LAS REDES SOCIALES CAPTIOMA GALICIA
Rúa Telouro, nº 2
Martes, mércores e xoves de 12:00 a 13:20 Hrs.
GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA ACADEMIA DE DANZA Y FITNESS FUSSION
Rúa José Antonio Moretón, nº 1,-3 bajo
Lunes de 16:00 a 17:00 Hrs.

Nota: Os horarios son orientativos e poden sufrir modificacións.
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais