PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO

CONVOCATORIA 2021/22


DESTINATARIOS:
Persoas de 60 anos ou máis, empadroadas no Concello de Ourense.

INSCRICIONS:
A inscrición será ONLINE a través de esta web, cubrindo un formulario que se colgará na web o día 19 de OUTUBRO. Unha vez aceptadas a normas de inscrición, recibirá un PDF de confirmación, con n.º de rexistro, data e hora da mesma.

Para máis información, así como calquera dúbida ou dificultade á hora de inscribirse a través de internet, poderán acudir ó Centro Cívico Colón, (rúa Colón, nº 18), ou chamar aos seguintes teléfonos: 988 39 31 07 - 988 38 81 71

( As inscricións no Centro Cívico Colón, faránse únicamente en horario de mañás ).

PRAZO DE INSCRICIÓN:

DO 19 DE OUTUBRO ás 9h, ata o 25 DE OUTUBRO ás 00h.

NORMAS DE INSCRICIÓN:
- É condición imprescindible estar empadroado no Concello de Ourense e ter os 60 anos cumpridos no momento de facer a inscrición.
- Só se poderá facer unha solicitude. No caso de que unha mesma persoa presente unha segunda solicitude, esta quedará eliminada tendo validez soamente a primeira.
- Poderán solicitar un máximo de tres actividades, por orden de preferencia. Unha vez rematado o prazo de inscrición, non se poderán cambiar os cursos elixidos.
- Os horarios dos cursos non se poden escoller. Naquelas actividades ou cursos onde ai máis dun grupo, istos iránse cubrindo seguindo a orde de entrada das solicitudes ata compretar cada grupo.

- O criterio para adxudicar as prazas será o seguinte:
1º Orde de entrada, (as prazas asignaránse por rigurosa orde de inscrición)
2º Orde de preferencia do curso ou actividade

desta forma intentaráse que todos os solicitantes entren nalgún dos cursos e preferiblemente no que elixiron no primeiro lugar.

Medidas xerais:
  • Reducción de prazas nas actividades: o numero de prazas para cada actividade será reducido, e pode variar, sempre atendendo ás recomendacións das autoridades sanitarias, imperantes en cada momento e o espazo dispoñible no centro . ( O aforo permitido nos Centros Cívicos neste momento é de seis persoas máis o monitor ).
  • É necesario respectar as indicacións de horario co obxecto de controlar os fluxos de circulación dentro do centro, e abandonar a instalación en canto acabe a actividade.
  • No caso de non conquerir praza nalgunha das actividades solicitadas, quedarase nunha lista de espera e poderá ser chamado para incorporarse á actividade máis adiante.
  • Dado que os grupos serán moi reducidos, e que previsiblemente moitas persoas quedarán en lista de espera para conquerir praza, as persoas adimitidas que falten á actividade e non o xustifiquen serán dadas de baixa.
  • As actividades que non rexistren o número mínimo de inscricións, poderán ser suspendidas.
  • No caso dos cursos que requiran material específico, este correrá por conta do alumno. Cada persoa deberá aportar o material necesario para o desenvolvemento da actividade e así evitar o uso de obxectos comúns.
  • Obrigatoriedade do emprego de mascarilla correctamente colocada en todo momento dentro dos centros, e mantermento da distancia de seguridade.
  • Unha vez adxudicadas as prazas, será imprescindible que as persoas admitidas firmen unha declaración responsable de que se atopan nas condicións sanitarias esixidas e que aceptan ás normas, para poder participar na actividade .


ADXUDICACIÓN DE PRAZAS:
- Rematado o prazo de inscrición e unha vez resolta a adxudicación de prazas nas actividades se publicarán nesta páxina web.

MAIS INFORMACIÓN:
Para máis información, así como calquera dúbida ou dificultade á hora de inscribirse a través de internet, poderán chamar a:

988 39 31 07 - 988 38 81 71


ACTIVIDADES


Por mor da emerxencia sanitaria, a duración, os horarios e o número de persoas admitidas nas actividades e cursos pode variar, sempre atendendo ás recomendacións e restriccións das autoridades sanitarias.


Nome Curso Lugar de impartición Horario
XOGAMOS COA MEMORIA CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Mércores, de 10:00 H a 11:30 H
XOGAMOS COA MEMORIA CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: Luns de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
GRUPO II: Luns de 11:30 Hrs. a 13:00 Hrs.
XIMNASIA CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Luns e Mércores de 16H a 17H
IOGUILATES CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Luns e Mércores de 17H a 18H
ACTIVIDADE FÍSICA E MEMORIA GIMNASIO 2000
Rúa Ervedelo, nº 11, 2º entresuelo
Luns e Mércores de 10:00 Hrs. a 11:00 Hrs.
TEATRO CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Martes e Xoves de 16:00 H a 18:00 H
TAICHI GIMNASIO ARTAI
Dr. Fleming, nº 39, bajo
GRUPO I: Luns e Mércores de 10:00 a 11:00 hrs.
GRUPO II: Martes e Xoves de 11:00 a 12:00 hrs.
TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE FIDEL FORMACION
Rúa Ribeira de Canedo, nº 20
Martes de 10:00 a 12:00 hrs.
IOGA SENIOR CENTRO CIVICO A CUÑA
Dr. Peña Rey, nº 18
Martes E Xoves de 10:30 a 11:30 hrs.
ESPALDA SANA CENTRO CIVICO A CUÑA
Dr. Peña Rey, nº 18
Luns e Mércores de 10:00 a 11:00 hrs.
MANUALIDADES CENTRO CIVICO A CUÑA
Dr. Peña Rey, nº 18
Luns de 17:00 a 19:00 hrs.
MANUALIDADES CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Xoves de 17:00 a 19:00 hrs.
PILATES GIMNASIO MARBEL
Cardenal Quevedo, nº 2, ( Parque de San Lázaro)
GRUPO I: Luns e Mércores de 11:30H a 12:30H
GRUPO II: Martes e Xoves de 11:00 a 12:00 Hrs
RISOTERAPIA XIRXILAR
Praza Mestre Luis Fernández, nº 1, bajo
Venres de 10:00 a 11:30 hrs.
COACHING. ENTRENAMIENTO PARA A MENTE EN EFICACIA PERSOAL E SOCIAL CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Mércores de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
ANIMACION CREATIVA Á LECTURA E ESCRITURA CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Xoves de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
IOGA CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: Martes e Xoves de 16:00 a 17:00 Hrs
GRUPO II: Martes e Xoves de 17:00 a 18:00 Hrs
IOGA CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Martes e Xoves de 11:00 Hrs. a 12:00 Hrs.
RELAXACION E REDUCCION DO ESTRES CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
Venres de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
RELAXACION E REDUCCION DO ESTRES CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Martes de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.
SOMOS MEMORIA CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: Martes de 10:00 a 11:30 Hrs
GRUPO II: Martes de 11:30 a 13:00 Hrs
MANEXO E USO DE DISPOSITIVOS MOVILES: SMARTPHONE E TABLETS CEFIASA
Pena Trevinca, nº 24
Luns, Mércores e Venres de 18:00 a 20:00 hrs.
INICIACION A INTERNET CEFIASA
Pena Trevinca, nº 24
Horario pendende de determinar.
CURSO AVANZADO DE INFORMATICA CEFIASA
Pena Trevinca, nº 24
Data de inicio: 21/03/2022
Luns, Mércores e Venres de 16:00 a 18:00 hrs.
PILATES / AEROPILATES CENTRO DEPORTIVO MOOVETT
Rúa Avilés de Taramancos, nº 2
GRUPO I: Luns e Xoves de 11H a 12H
GRUPO II: Luns e Xoves de 12H a 13H
NATACIÓN-INICIACIÓN Pabellón Remedios Martes e Xoves de 9 H a 10 H
AQUAGYM Pabellón Remedios Martes e Xoves de 10 H a 11 H
PILATES San Lázaro GYM GRUPO I: Martes e Xoves e de 10:00 Hrs. a 11:00 Hrs.
GRUPO II: Mércores e Venres de 10:00 Hrs. a 11:00 Hrs.
XIMNASIA DE MANTEMENTO CENTRO CIVICO COLON
Rúa Colón, nº 18, 3º
GRUPO I: Luns e Mércores de 16:00 Hrs. a 17:00 Hrs.
GRUPO II: Luns e Mércores de 17:00 Hrs. a 18:00 Hrs.
INICIACION A INFORMATICA, USO DO TELEFONO MOVIL E A SUA CONEXION AO ORDENADOR. CABO FORMACION
Avda. de Zamora, nº 63, bajo
GRUPO I:
Data de inicio: 01/02/2022
de luns a venres de 10:00 a 12:00 hrs

GRUPO II:
Data de inicio: 14/03/2022 de luns a venres de 10:00 a 12:00 hrs
USO DO TELEFONO MOVIL E TABLETS. CABO FORMACION
Avda. de Zamora, nº 63, bajo
Luns e mércores de 16:30 Hrs. a 18:30 hrs.
CANTO CORAL CIVICO A PONTE
Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43
Mércores de 10:00 Hrs. a 11:30 Hrs.

Nota: Os horarios son orientativos e poden sufrir modificacións.
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais