PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS PARA NENAS E NENOS

CONVOCATORIA: 2021 / 22


O prazo de inscrición será do día 13 de setembro ás 9:00 horas da mañá ata o 19 de setembro as 00:00 horas

As actividades están dirixidas a nenas e nenos de Educación Infantil, Primaria e ESO e realizaranse nos centros cívicos de: Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas e Seixalbo:
 • Actividades Semanais:
  - de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
  - para nacidos entre o 2012 e o 2018 ambos incluídos.

 • Actividades de Sábado:
  - os sábados de 10:30 a 13:00 horas
  - para nenas e nenos de Educación Infantil e Primaria.

 • Apoio Escolar (só no Centro Cívico Colón):
  - tres días á semana.
  - para nenos e nenas dende 5º de EP a 2º de ESO.

 • Nadal 2021 (do 23 de decembro ao 7 de xaneiro ambos incluídos):
  - de 9 a 14 horas de luns a sábado.

Debido ás restricións de aforo na cidade de Ourense e polo espazo dispoñible nos centros nestes momentos haberá so un grupo de seis persoas máis o monitor ou monitora por centro.
Por este motivo neste curso só haberá a opción de elixir as Actividades Semanais por días e o reparto será en función da demanda polo que non se garante disfrutar da semana completa. Será da seguinte maneira:

Quenda 1: luns e mércores
Quenda 2: martes e xoves
Quenda 3: venres

O criterio de selección será o seguinte:
 • Todos os nenos e as nenas, que cubran a solicitude en prazo, deberán ter concedida algunha das quendas de preferencia antes de que se poida desfrutar dunha segunda.
 • A admisión nas quendas será por orde de entrada e orde de preferencia.
 • Se a inscrición se fai para máis dun centro na mesma quenda entenderase que o centro de preferencia é o primeiro no caso de que haxa prazas.
 • Debido ao límite de prazas ao principio do curso informarase do número de faltas permitidas para non perder o dereito a asistencia.
 • As prazas aumentarán ata un máximo de 10 partcipantes incluído o monitor ou monitora a medida que se levanten as restricións.
As actividades son gratuítas e para ter a posibilidade de acceder a elas o neno ou a nena deben estar empadroados no Concello de Ourense.

A inscrición supón a aceptación e o estrito cumprimento das normas de asistencia das actividades nas que se inscribiu. O feito de non cumplilo poderá supoñer a perda da praza.

* A admisión nas quendas e actividades comunicarase telefónicamente.

Prevención da COVID-19
 • Indicase ás familias que non poden acudir ao centro os nenos/as con síntomas compatibles co COVID-19 ou diagnosticados de COVID-19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticado de COVID-19. Para isto, as familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os días antes de saír da casa para ir ao centro. Si o neno ou nena tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro cívico.
 • Os nenos ou as nenas que presenta condicións de saúde que os fai máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), poderán acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso.
 • Recomendase evitar as aglomeracións. As familias solo poderán entrar ao centro no caso de necesidade ou indicación do monitor ou monitora ou da coordinación, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene.
 • Limitarase ao máximo o transporte de obxectos entre as casas e os centros cívicos (xoguetes, libros, cascos) e o material dos centros non sairá do lugar onde se use.


CENTROS CÍVICOS


COLÓN: Rúa Colón nº 18. Teléfono: 988 393 107
Actividades Días Horario
Actividades semanais para nenos e nenas nacidos entre os anos 2012 e 2018 de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
Actividades de sábado para nenos e nenas de E.Infantil e E. Primaria sábados de 10:30 a 13:00 horas
Apoio Escolar para nenos e nenas de entre 5º de E.Primaria e 2º de ESO luns, mércores e xoves de 17:30 a 19:00 horas *

A CUÑA: Rúa Dr. Peña Rey nº 18. Teléfono: 988 619 058
Actividades Días Horario
Actividades semanais para nenos e nenas nacidos entre os anos 2012 e 2018 de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
Actividades de sábado para nenos e nenas de E.Infantil e E. Primaria sábados de 10:30 a 13:00 horas
A PONTE: Rúa Eulogio Gómez Franqueira, nº 43 Teléfono: 988 511 911
Actividades Días Horario
Actividades semanais para nenos e nenas nacidos entre os anos 2012 e 2018 de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
Actividades de sábado para nenos e nenas de E.Infantil e E. Primaria sábados de 10:30 a 13:00 horas
AS TERMAS: Praza 200 Teléfono: 988 686 764
Actividades Días Horario
Actividades semanais para nenos e nenas nacidos entre os anos 2012 e 2018 de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
Actividades de sábado para nenos e nenas de E.Infantil e E. Primaria sábados de 10:30 a 13:00 horas
SEIXALBO: Rúa Estreita nº 1 Teléfono: 988 242 914
Actividades Días Horario
Actividades semanais para nenos e nenas nacidos entre os anos 2012 e 2018 de luns a venres de 17:30 a 20:00 horas
Actividades de sábado para nenos e nenas de E.Infantil e E. Primaria sábados de 10:30 a 13:00 horas

Nota:
- O horario semanal do Apoio Escolar fixarase ao comenzo da actividade.
- Os horarios son orientativos e poden sufrir modificacións.
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais